Saradnja/partneri

Bez podrške pojedinaca, firmi i organizacija mnogi naši odgovori/rešenja na probleme MladiCa ne bila moguća.
Webinar "Ipak te se tiče" je okupio mladiCe iz svih zemalja bivše Jugoslavije i bio je veoma koristan za sve a naročite one koji su imali priliku da po prvi put čuju o plodnosti, svom mentalnom zdravlju, kako rak menja sliku o samom sebi.....
Na Mokroj Gori u avgustu 2021. je održana još jedna Regionalna konvencija Mladica - Cancer, Covid i ostala cranja.
Na Lovćenu u Crnoj Gori je održana Regionalna konvencija MladiCa čime je zapravo pokrenuta jedna mala ali odlučna grupa crnogorskih mladiCa.