O nama

O nama

 

 

Čika Boca se od 2011. bavi psihosocijalnom inkluzijom dece i mladih lečenih od raka – MladiCe, unapređivanjem razvoja nivoa znanja i veština za život sa rakom i posle raka  Razvijamo inovativne programe i modele podrške za decu, mlade i porodice. Naša briga su deca i mladi lečeni od raka i njihova budućnost! Zagovaramo brigu o dugoročnim posledicama lečenja i brigu o mentalnom zdravlju.

Naša priča

O našim vrednostima, uverenjima i radu već 10 godina, zajedno Čika Boca & MladiCe se nadopunjuju i odgovaraju na potrebe i probleme mladih suočenim sa rakom

Prvih 10 godina Čika Boce i MladiCa

Prvih 10 godina Čika Boce i MladiCa u brojkama i slici

Godišnji izveštaji o radu udruženja Čika Boca

Kodeks ponašanja

...nije teško biti fin....

VESTI