Istraživačka posla

O iskustvu bolesti i promenama koje su usledile po preživljenju bolesti mladi progovaraju.
Veza između stepena izloženosti stresnim događajima i samopoimanja i efekat učešća na kampu na samopouzdanje.
"...uvid u iskustva roditelja dece lečenih od maligne bolesti....strategije suočavanja s bolešću i porodične resurse koji su im pomagali ........"
Pomoć pri povratku u školu posle lečenja
U nedostatku sistemskog programa koji bi ublažio negativne posledice nagle tranzicije osmislili smo program koji priprema učenike ....
Prvi rezultati projekta “Znam, mogu, želim”
Prvi rezultati projekta “Znam, mogu, želim”
Anketa je namenjena mladim ljudima suočenim sa rakom (u procesu lečenja ili nakon završenog lečenja) uzrasta 15-30 godina.
Koliko strahuješ od toga da se zaraziš koronavirusom?
.....Roditelji imaju ključnu ulogu u pružanju podrške svom detetu da prevaziđe probleme vezane za bolest,,,,