Istraživačka posla

O iskustvu bolesti i promenama koje su usledile po preživljenju bolesti mladi progovaraju.
Veza između stepena izloženosti stresnim događajima i samopoimanja i efekat učešća na kampu na samopouzdanje.
"...uvid u iskustva roditelja dece lečenih od maligne bolesti....strategije suočavanja s bolešću i porodične resurse koji su im pomagali ........"
Pomoć pri povratku u školu posle lečenja
Koliko strahuješ od toga da se zaraziš koronavirusom?