Vesti

Vesti

Saradnja/partneri

Bez podrške pojedinaca, firmi i organizacija mnogi naši odgovori/rešenja na probleme MladiCa ne bila moguća. Webinar “Ipak te se tiče” je okupio mladiCe iz svih zemalja...

Continue reading...

Istraživačka posla

O iskustvu bolesti i promenama koje su usledile po preživljenju bolesti mladi progovaraju. Veza između stepena izloženosti stresnim događajima i samopoimanja i efekat učešća na kampu...

Continue reading...