Vesti

Vesti

Istraživačka posla

O iskustvu bolesti i promenama koje su usledile po preživljenju bolesti mladi progovaraju. Veza između stepena izloženosti stresnim događajima i samopoimanja i efekat učešća na kampu...

Continue reading...