IV regionalna konvencija Mladica

Četvrta regionalna konvencija Mladica iz bivših republika Jugoslavije je održana u Crnoj Gori, na Lovćenu, u odmaralištu na Ivanovim Koritima u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2017.

Cilj četvorodnevne konvencije koja će okupiti više od 40 mladih ljudi između 16 i 30 godina, lečenih od raka u detinjstvu da kroz različite aktivnosti dobiju podršku za buduće organizovanje i rad u svojim sredinama i osposobe se za pokretanje neformalnih ili formalnih grupa i inicijativa. Organizatori konvencije su Udruženje roditelja dece obolele od raka Fenix Crna Gora i Neformalna grupa MladiCe Crne Gore. Učesnici konvencije su razmenjivali iskustva u vezi s razumevanjem šire društvene podrške jedinstvenim i posebnim potrebama MladiCa, kao i socijalnim odnosima i vršnjačkom podrškom koja je neophodna za zdravo odrastanje i razvoj adolescenata i mladih osoba.

U tom smislu se govorilo o značaju aktivizma MladiCa na bolničkim odeljenima, razvoju njihove motivacije i aktivizma, te smanjenju stresa. Radionice su držali predavači i iz biznis sektora, kao i iz NGO koji se bave omladinskim radom. Čika Boca i Mladice su poslednjeg radioničarskog dana održali i Žive knjige i teorijski i praktično.  Teorijski deo je  sadržao savete kako organizovati Žive knjige i na šta obratiti pažnju u organizovanju.

Praktični deo je bio pun pogodak, jer je još više povezao ove mlade ljude da se otvore i sami budu potaknuti na priču o svom iskustvu. Ekipa Živih knjiga je bila predvođena bibliotekarom Dušanom, a Žive knjige su bile: Šanse (Ana R.), Korak naza, napred dva (Saša), Muk (Ana S) i Igra (Petra). Utisci su sjajni.

Bilo je lepo upoznati neke nove mladice, koje žele da menjaju stanje stvari u svojim sredinama. Nadamo se da će sledeće godine domaćin biti Makedonija, jer je njihova ekipa otišla snažno motivisana da se maksimalno potrudi i organizuje sledeće okupljanje.