Evropska mreža mladih cancer survajvera

Mladice su još od 2014. godine deo evropske mreže mladih lečenih od raka (Youth Cancer Europe). Ne samo da smo članovi, nego smo zajedno sa survajverima iz još 15 evropskih država i osnivači ove mreže.

YCE sedište je u Klužu, u Rumuniji, a mreža je pokrenuta na inicijativu rumunskog udruženja “Little People“.

Da bismo isplanirali, a kasnije i sproveli aktivnosti, okupljamo se na internacionalnim sastancima nekoliko puta godišnje. Zajedno prolazimo različite edukacije kao što su treninzi za javno zagovaranje, trening za volontiranje na pedijatrijskim onkologijama i slično, zajedno pišemo i sprovodimo projekte, a takođe se i družimo i zabavljamo na kampovima, koncertima, u adrenalin parkovima itd.

Cilj ove mreže jeste zajednički rad na poboljšanju uslova lečenja i kvaliteta života survajvora nakon lečenja u svim državama članicama. U planu je doprinos izradi “survajevrskog pasoša” koji bi sadržao sve podatke o bivšim pacijentima i koji bi važio gde god da survajver krene. Zatim kreiranje međunarodnih kampanja za podizanje svesti o dečjem raku, osnivanje zajedničkog fonda za pokrivanje troškova saradnje članica, podizanje kvaliteta volontiranja u dečjim bolnicama na jedan sasvim novi nivo i mnoge druge aktivnosti.

Prvi veliki korak ka još boljoj saradnji, boljoj komunikaciji i bržem deljenju informacija jeste YCE sajt koji je zaživeo pre nekoliko dana. Na sajtu se nalaze informacije o svim udruženjima koja su deo mreže, informacije o projektima i aktivnostima, a uskoro će se naći i lične priče survajvera kao i njihovi kontakti kako bi im se sadašnji pacijenti obratili za podršku i savet. Na sajtu se nalaze i naši ambasadori iz Mladica, Miloš Milica.

Veoma smo ponosni što smo deo nečeg ovako velikog. Zaista smo motivisani, ambiciozni i uvereni da zajedno možemo da promenimo ono što je potrebno menjati, inspirisani smo da uvodemo novine i sprovodimo sasvim “lude” ideje kako bismo sadašnjim pacijentima pružili ono što je nama falilo u toku našeg lečenja.