Čika Boca & MladiCe

Čuvamo vam leđa

Briga i podrška za svaku mladu osobu koja se suočava sa rakom.

O nama

O našim vrednostima, uverenjima i radu već 10 godina, zajedno Čika Boca & MladiCe se nadopunjuju i odgovaraju na potrebe i probleme mladih suočenim sa rakom

Podrška i programi

Čitajte kako možete da zatražite pomoć, ali i čitajući naše tekstove je takođe pomoć.

Informacije o raku: *dijagnostika *lečenje * posle lečenja*

Priče roditelja lečene dece i MladiCa

Roditelji su pisali o iskustvu lečenja svoje dece od raka. MladiCe su pisale, ali i govorile u radijskim emisijama koje su sami uređivali na internet Radio MladiCe od 2012 do 2015.

Vesti

O tome šta radimo, kada, gde, sa kim, zbog koga....

Kasne posledice lečenja

Ova knjiga je namenjena mladima i deci koja su se lečila od raka u detinjstvu i njihovim porodicama. Lečenje raka u detinjstvu je dugotrajno i teško. Ostavlja puno posledica. Praćenje posle lečenja je jednako važno. Jer ako ste spasili nekome život, taj drugi deo života treba da bude zadovoljavajući.

Tvoj vodič za suočavanje sa rakom

Ova knjiga je napravljena sa ciljem da ti pomogne da se lakše izboriš sa svim pitanjima, osećanjima i da ti ponudi neke korisne odgovore i da te ohrabri da se izboriš sa ovim velikim životnim izazovom koji se zove rak.