VAŽNE PREPORUKE ZA MLADICE U DOBA KORONE!

IGHG saopštenje COVID-19 za survajvere dečijeg, adolescentskog raka i raka kod mladih i dalje u tekstu ćemo koristiti termin MladiCe.

SVRHA

Svrha ove izjave je da pruži smernice mladiCama koje se odnose na rizike i dodatne preventivne mere za Coronavirus (COVID-19). U ovom uputstvu, sve MladiCe su definisane su kao osobe bilo kog uzrasta kojima je dijagnostikovan rak pre 25 godina i najmanje godinu dana nakon završetka primarne terapije raka.

ČINJENICE

MladiCe, njihovi negovatelji i zdravstveni radnici trebalo bi da imaju na umu da rizik i tok bolesti COVID-19 kod onih koji su se lečili od raka u detinjstvu, adolescenciji ili kao mladi odrasli trenutno nisu poznati. Dakle, informacije date u ovim uputstvima su u velikoj meri ekstrapolirane iz medicinskih informacija nacionalnih zdravstvenih službi i Svetske zdravstvene organizacije (WHO) o COVID-19 u opštoj populaciji. IGHG i Cochrane Childhood Cancer  pažljivo prate brzo nastajuće medicinske izveštaje o COVID-19 i ažuriraće ove smernice kako budu dostupne nove informacije.

PREPORUKE 1:Ko je u većem riziku? Na osnovu medicinskih informacija o COVID-19 u opštoj populaciji, MladiCe sa specifičnim zdravstvenim stanjima mogu imati veći rizik za teži tok COVID-19, posebno ako imaju više od jednog hroničnog zdravstvenog stanja. Primećen je i teži tok COVID 19 kod starijih osoba, naročito onih starijih od 60 godina ili više, što može biti i zbog toga što stariji mogu verovatnije da imaju neka hronična zdravstvena stanja navedena u tabeli. Pojedinci sa stanjima i / ili oni koji koriste lekove koji utiču na funkciju imunog sistema takođe mogu biti izloženi riziku težeg toka COVID-19 i zbog njihovog ukupnog većeg rizika od infekcije.

Uslovi[1] koje nacionalne zdravstvene službe i SZO identifikuju i povećavaju rizik za ozbiljne tegobe u vezi sa COVID-19Primeri stanja povezanih sa lečenjem raka u detinjstvu, adolescenciji ili kod mladih osoba, koji mogu povećati rizike za težtok COVID-19
Srčane bolesti, Uključujući i:• Zatajenje srca koje zahteva lekove• Istorija infarkta miokarda (srčani udar)Srčane bolesti, i nisu ograničene samo na:• Kardiomiopatija (bolest srčanog mišića) koja ide sa antraciklin terapijama• Koronarna bolest arterija usled zračenja grudnog koša
Hronični poremećaji pluća, Uključujući i:• Hronična opstruktivna bolest pluća (COPB)• Teška astma• bilo koja bolest pluća koja izaziva hroničnu kratkoću daha, otežano disanje ili potrebnu terapiju kiseonikomHronični poremećaji pluća, i nisu ograničeni na:• fibroza (ožiljci) pluća nakon bleomicina ili grudnog zračenja• Hronična bolest pluća nakon transplantacije koštane srži
DijabetesDijabetes nakon zračenja na stomaku ili gušterači (pankreasu)
Uslovi i / ili upotreba lekova koji utiču na funkciju imunog sistema Uključujući i:• da je u toku lečenje raka• Asplenija, splenektomija (odstranjivanje slezine)• Kortikosteroidi (prednizon, deksametazon, hidrokortizon, ali nisu aktuelni preparati)• Lekovi protiv odbacivanja nakon presađivanja čvrstih organa• Imunoterapija za autoimune bolesti (lupus, psorijaza, artritis, itd …)Stanja i / ili upotreba lekova koji utiču na funkciju imunog sistema, Uključujući, ali ne ograničavajući se na:• Neprekidno lečenje novog ili ponavljajućeg karcinoma• Uklanjanje slezine u vezi lečenja određenog stadijuma raka• Hiposplenija (slabo funkcionisana slezina) posle zračenja stomaka• Istorija transplantacije krvi / mozga, posebno ako se zrači celo telo pre transplantacije• Istorija transplantacije organa zbog raka ili oštećenja tokom lečenja raka (za srce, bubrege ili jetru)• Hronične bolesti

[1] IGHG i Cochrane childhood Cancer će nadgledati medicinsku literaturu o svim ovim stanjima i drugim stanjima / faktorima koji se manje često identifikuju u nacionalnim zdravstvenim službama ili medicinskim izveštajima koji mogu povećati rizik za teži tok COVID-19, uključujući: bolest bubrega, hipertenziju, bolest jetre, gojaznost, trudnoću, krvni poremećaji, neurološka disfunkcija; lekovi kao što su ACE inhibitori i ibuprofen; i muški pol.

PREPORUKE 2:Koje mere treba da preduzmu mladiCe? Trebalo bi svi da se pridržavaju preporuka poput socijalnog distanciranja, učestalog pranja ruku itd., kako to inače savetuju nacionalne i / ili lokalne vlasti.

PREPORUKE 3:Koje mere treba da preduzmu mladiCe koje su u većem riziku? MladiCe koje su u većem riziku od težeg toka COVID-19 (kako je opisano u gornjoj listi) trebalo bi da se: • Izoluju kod kuće i minimiziraju sve kontakte sa članovima domaćinstva. • Zatražite preusmjeravanje na rad na daljinu (za vas i za članove domaćinstva ako je moguće) ako se vaš posao obično obavlja u javnim prostorima. • Ohrabrite članove domaćinstva koji posećuju ili rade u javnim prostorima da dodatno smanje rizike izlaganju i prenošenju COVID-19. • Posebno pazite da izbegnete izlaganje članova domaćinstva koji imaju simptome ili imaju dijagnosticiran COVID-19. o Izolujte bolesne članove domaćinstva u kući ili se preselite na drugu lokaciju ako je moguće. o Ako izolacija ili preseljenje nisu mogući, bolesni članovi domaćinstva treba da nose maske. o Povećajte učestalost pranja ruku i čišćenja tvrdih površina dezinfekcionim sredstvima. o Očistite zajedničke površine toaleta i kupatila nakon svake upotrebe.

PREPORUKE 4:Šta treba da urade mladiCe koje su u visokom riziku, ako su bolesni? MladiCe koje su u visokom riziku od težeg toka COVID-19 trebalo bi da: • Potraže lekarske savete ako sumnjaju na prisutne simptome koji bi mogli biti povezani sa COVID-19. • Obavestite zdravstvene službe o vašoj istoriji raka i drugim zdravstvenim stanjima koja su povezana sa većim rizikom za teži tok COVID-19. • Ako se simptomi pogoršaju, pozovite lekara ili hitno odeljenje radi uputstva (npr. groznica, nedostatak daha, otežano disanje, zbunjenost itd.) i imate potrebu da neko proceni vaše stanje.

NAPOMENASumirana lista faktora rizika za teži oblik COVID-19 u opštoj populaciji, koji su izneti u medicinskim podacima 9 nacionalnih zdravstvenih službi i svetska Zdravstvena organizacija (WHO).

Faktor rizikaVrsta oboljenja/zdravstvenog stanjaMedicinski podaci iz 9 nacionalnih zdravstvenih službi i svetska Zdravstvena organizacija (WHO).
n = 10Starije životne dobiEngleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Kanada, Italija, Francuska, Japan, Kina
n = 8srčane bolestiEngleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan
n = 8bolest plućaEngleska, Sad, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska , Japan
n = 8dijabetesEngleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan)
n = 7Aktivno lečenje rakaEngleska, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan
n = 6Imunološki poremećaji ili transplantacija organaEngleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, Francuska, Japan
n = 6Bolest bubregaEngleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Italija, Francuska, Japan
n = 5Visoki krvni pritisakŠvajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan
n = 4preterana težinaEngleska, Sjedinjene Američke Države, Italija, Francuska
n = 4trudniceEngleska, Sjedinjene Američke Države, WHO, Francuska
n = 3oboljenja jetreEngleska, Sjedinjene Američke Države, Francuska
n = 3Hematološka (krvna) bolestEngleska, Holandija, Sjedinjene Američke Države
n = 3Hronično neurološko stanjeEngleska, Francuska, Italija

IGHG: International Late Effects of Švajcarskaildhood Cancer Guideline Harmonization Group (www.ighg.org)

IGHG COVID-19 working group: Chairs: Leontien Kremer, Melissa Hudson. Core group: Saro Armenian, Rod Skinner, Matt Ehrhardt, Claudia Kuehni, Renée Mulder, Elvira van Dalen, Helena van der Pal. Coordinators: Lisanne VerbruggenYuehan Wang. Members: Edit Bardi, Claire Berger, Elio Castagnola, Adam Glaser, Riccardo Haupt, Lars Hjorth, Miho Kato, Miho Maeda, Monica Muraca, Paul Nathan, Vesna Pavasovic, Satomi Sato, Lillian Sung, Anne Uyttebroeck.

Reviewers v1.0 and members for next version: Judith Gebauer, Jaap den Hartogh, Thorsten Langer, Wim Tissing.

For more information contact: L.C.M.Kremer@prinsesmaximacentrum.Holandija & Melissa.hudson@stjude.org

Sadržaj je preuzet i preveden sa sledećeg LINKA.