Webinar za mlade suočene sa rakom

Webinar za mladiCe (mlade lečene od raka) na više tema o kojima se retko priča (11.12.2021. subota od 11-15h):

Samo želim da se osećam seksi: Slika tela posle raka

Put povratka sebi: stvaranje smisla i stvaranje identiteta nakon raka

Sada bi trebalo da da se bolje osećam?: Suočavanje sa toksičnom pozitivnošću i krivicom preživelog

#mladiCe #cancersurvivors #letstalkaboutmentalhealth #letstalkaboutsex #LetsTalkAboutFertility MladiCe Srbije Udruga Krijesnica SANO

FB Live ili Prijave za sve zainteresovane preko linka: https://teams.microsoft.com/…/TDtGQV_OxUmGWTF9FgQ8qQ…

Snimak webinara možete pogledati dole: