Čika Boca na konferenciji o inkluziji

Čika Boca je sa zadovoljstvom bio deo vrlo inspirativne konferencije na temu “Uspostavljanje partnerstva na unapređivanju mogućnosti da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu,”  koja je održana 4. novembra u organizaciji Centra za interaktivnu pedagogiju,Fondacije za otvoreno društvo i Centra za obrazovne politike.

Čuli smo vrlo korisne savete kako da iz pozicije roditelja aktivno učestvujemo u izgradnji inkluzivne zajednice, kako možemo da značajno doprinesemo kreiranju otvorene i prihvatajuće sredine za svu našu decu. Prilično zabrinjavajuće informacije o kvalitetu obrazovanja u Srbiji i problemima sa kojima se škole, nastavnici i roditelji susreću, ali i svoja pozitivna iskustva sa terena i konstruktivne ideje za rešavanje istih, sa nama su podelili domaći stručnjaci  iz oblasti obrazovanja: dr Aleksandar Baucal (profesor na Filozofskom fakultetu) i  Jelena Marković (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS).

Posebno edukativno predavanje o važnosti vršnjačke podrške i jedan, za našu sredinu sasvim nov, pristup inkluziji predstavio je gospodin Derek Wilson, koosnivač i jedan od direktora Inclusive Solutions. Metod vršnjačke podrške koji on primenjuje već dugi niz godina daje odlične rezultate u Velikoj Britaniji. Slušajući o karakteristikama tog modela, uočili smo značajne sličnosti sa pristupom rada MladiCa i efektima koji on daje po pitanju inkluzije svojih saboraca. Ohrabreni i motivisani da u celini implementiramo „Circle Of Friend“  metod u rad MladiCa, sigurni smo da će oni osnaženi novim znanjima postizati samo još briljantnije rezultate.

Psihološkinja Katarina Gačević