Sa kojim problemima se suočavaju MladiCe posle lečenja?

EMOTIVNI PROBLEMI​  Sa kojima se suočavaju MladiCe posle završenog lečenja

PRAKTIČNI PROBLEMI  sa kojima se suočavaju MladiCe posle završenog lečenja