#Samo Kažem #Povratak u školu

Kako i zašto je nastao film #Samo Kažem?
Iz nefomalnih razgovora sa decom i mladima o iskustvima povratka u školu nakon lečenja od maligniteta, saznali smo puno o problemima sa kojima su se susretali, ali i načinima kako su oni mogli 

da se umanje ili sasvim preduprede.
Ne toliko dugotrajno odsustvovanje iz škole, koliko činjenica da dete nakon povratka izgleda ili se ponaša drugačije od vršnjaka je nešto što provocira snažnu stigmu. „Drugačiji“ učenici/ce nailaze na nerazumevanje drugih učenika, neretko i nastavnika/učitelja, bivaju etiketirani što značajno otežava proces inkluzije i psihosocijalne rehabilitacije. Društvo je nezaobilazni faktor u procesu ozdravljenja-kod dece i mladih, vršnjačka grupa u školi je ta koja u velikoj meri može da utiče na „osećaj normalnosti“ koji im je preko potreban nakon dugotrajnog lečenja od hroničnih bolesti i odsustvovanja iz njima poznate socijalne sredine. Upoznavanjem matične (u ovom slučaju, školske) sredine sa važnošću njihove uloge u procesu inkluzije diskriminisanih (po bilo kojoj osnovi) učenika, možemo stvoriti uslove za uspešniju socijalnu reintegraciju učenika koji se vraćaju u školu, ali i na razvoj kohezivnosti postojećih grupa (odeljenje učenika, nastavnički kolektiv, roditelja).
#Samo Kažem #Povratak u školu

Collage mix

*AKCIJA Čika Boce u okviru projekta „MREŽA PRIJATELJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA“ (www.mpio.rs).
Slušajte i čujte decu.