Kasni efekti lečenja dečijeg raka

Problemi u vezi sa lečenjem raka koji se javljaju ili traju nakon završetka lečenja poznati su kao “kasni efekti”. Nažalost, tri od pet preživelih razvijaju kasne posledice. Ako se pojave, najbolje je da ih primetite na vreme kako bi lečenje moglo da počne odmah. Zbog toga je kontinuirano praćenje dece koja su preživela rak toliko važna.

Kasne posledice:

  • NEUROKOGNITIVNE POSLEDICE:
  • Deca sa tumorima na mozgu I CNS
  • Deca sa leukemijom ili Non-Hodgkinovim limfomom koja primaju hemioterapiju i/ili terapiju zračenjem koja deluje na CNS
  • Deca sa tumorima lica, oka ili lobanje koji zahtevaju lokalizaciju i terapije eksternim zračenjem
  • Deca lečena zračenjem celog tela i oni koji su imali transplantaciju koštane srži (donor druga osoba)
  • Deca sa solidnim tumorima ili leukemijom koja se leče tokom kritičnog razvojnog perioda i koji zahtevaju produžene i ponovljene hospitalizacije koje ometaju sticanje normalnih razvojnih veština.
  • PSIHOSOCIJALNI I BIHEVIONARNI KASNI EFEKTI

Fizičke kasne posledice povezane sa vrstm raka u dečijem dobu:

Vrsta rakaPotencijalne kasne posledice 
Leukemija

· Kognitivni problemi (problemi u učenju)

· Abnormalni rast i ubrzano sazrevanje

· Srčani problemi

· Drugi (sekundarni) malignitet)

· Hepatitis C (kao posledica transfuzije krvi)

· Umor, malaksalost

· Gojaznost

· Osteoporoza

· Avaskularna nekroza kostiju

· Problemi sa zubima

Tumori na mozgu

·  Neurološki i kognitivni problemi (problemi u učenju)

· Abnormalni rast i ubrzano sazrevanje

· Gubitak sluha

· Oštećenje bubrega

·  Hepatitis C

·  Neplodnost

·  Problemi sa vidom

· Sekundarni malignitet

Hodgkin limfom

·Adhezije i opstrukcija creva (ako je uklonjena slezina)

·Smanjena otpornost na infekcije (potencijalno za život opasnu sepsu)

· Abnormalni rast i ubrzano sazrevanje

· Hipotireoza (efekti zračenja vrata)

·Pljuvačna žlezda – neispravan rad (efekat zračenja vilične kosti)

· Oštećenje pluća

· Srčani problemi

· Neplodnost

· Hepatitis C

· Sekundarni malignitet

Non hodgkin limfom

· Srčani problemi

·  Hepatitis C

·  Kognitivni problemi

·  Neplodnost

· Osteopenija/osteporoza

Tumori kostiju

· Amputacija/deformiteti

·Funkcionalna ograničenja aktivnosti

· Oštećenje mekih tkiva i kostiju (zračenje može izazvati ožiljke, otok ili inhibirati rast)

· Problem sa sluhom

·  Sračni problemi

·  Oštećenje bubrega

· Sekundarni malignitet

· Hepatitis C

· Problemi sa plodnošću

Tumor bubrega (Wilms)

· Srčani problemi

· Oštećenje bubrega

· Oštećenje mekih tkiva i kostiju (zračenje može izazvati ožiljke, otok ili inhibirati rast)

· Sekundarni malignitet

·  Problemi sa plodnošću

·  Skolioza

Neuroblastom

· Srčani problemi

· Oštećenje mekih tkiva i kostiju (zračenje može izazvati ožiljke, otok ili inhibirati rast)

· Neurokognitivne posledice

· Gubitak sluha

· Hepatitis C

· Sekundarni malignitet

· Oštećenje bubrega

Mekotkivni sarkomi

· Amputacija/deformiteti

· Funkcionalna ograničenja aktivnosti

· Srčani problemi

· Oštećenje mekih tkiva i kostiju (zračenje može izazvati ožiljke, otok ili inhibirati rast)

· Sekundarni malignitet

· Hepatitis C

·  Oštećenje bubrega

·  Katarakta

· Neplodnost

· Neurokognitivne posledice

Slede veze do informacija o najčešćim kasnim efektima i kako se najbolje mogu otkriti i prepoznati i raditi na njihovom uklanjanju ili minimiziranju.

IzvorLate Effects of Treatment (childrensoncologygroup.org)