Slušaj

MladiCe su od 2012.-2015. godine bile angažovane na projektu “Radio MladiCe”. To je projekat koji je nastao iz potrebe da se ova grupa mladih angažuje kako bi pričali kao voditelji sa gostima o onome sa čime se suočavaju. Najčešće su razgovarali o sasvim običnim temama. Projekat je ostavio veliki uticaj i na lični rast svakog učesnika a i na celu ovu grupu mladih.

Dole, u nastavku su snimci većine radijskih emisija. Lepo je što ovi zapisi ostaju, jer neki naši voditelji nisu više sa nama.