Vrste raka u dečijem i adolescentskom dobu

Saznajte više o različitim tipovima raka koji su češći kod dece i mladih ljudi, uključujući simptome, dijagnozu i lečenje.

  • Rak kod dece i mladih ljudi je retkost, ali uvek je dobro proveriti sve što vas brine
  • Pokrili smo osnove za najčešće vrste raka kod dece i mladih odraslih osoba
  • Uvek treba da dobijete konkretan savet od zdravstvenog radnika ako ste zabrinuti.

Koju vrstu raka imam?

Postoji više od 200 vrsta raka, a svi su uzrokovani time što se ćelije u vašem telu ne ponašaju kako bi trebalo. Rak kod dece i mladih ljudi je retkost, ali ako se nešto čini čudnim, uvek je najbolje proveriti.

U ovom odeljku objašnjavamo osnove o najčešćim karcinomima dijagnostikovanim kod dece i mladih odraslih osoba.

Za svaki tip raka možete saznati o znacima upozorenja, testovima koji se koriste za postavljanje dijagnoze i dostupnim tretmanima.

Ako želite više informacija, zapamtite da uvek možete razgovarati sa svojim lekarima i medicinskim sestrama. Oni će odgovoriti na sva vaša pitanja – a ako ste zbunjeni onim što kažu, samo ih obavestite. Zaista je važno dobiti odgovore koji imaju smisla za vas.

Tvoj vodič za suočavanje sa rakom ŠTA SAD?
Da se lakše izboriš sa pitanjima, osećanjima i da te ohrabri da se izboriš sa ovim velikim životnim izazovom.
"Šta ti treba da znaš o Osteosarkomu"
Vodič za decu, mlade i roditelje “Šta ti treba da znaš o Osteosarkomu” – vodič za decu, mlade i roditelje.
"Šta ti treba da znaš o Juing sarkomu"
Vodič za decu, mlade i roditelje - "Šta ti treba da znaš o Juing sarkomu"
Tumori centralnog nervnog sistema
Tumori mozga pojavljuju se u 5-15 slučajeva na 100.000 ljudi.
Rabdomiosarkom
Nastaje u ćelijama mišića. Češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica i to najčešće u uzrastu između 2 i 6 godina.
Neuroblastom
Neuroblastom (NB) je najčešći embrionalni tumor dečje dobi. Zastupljen je sa 8 do 10% u odnosu na sva maligna oboljenja dece.
Retinoblastom
Nastaje u ćelijama mišića. Češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica i to najčešće u uzrastu između 2 i 6 godina.
Wilmsov Tumor
Wilmsov Tumor- tumor bubrega u dečjem dobu i čini 6 do 7% svih malignih tumora dece sa podjednakom zastupljenošću oba pola.
Kancer jetre
Jetra je organ koji se nalazi u gornjem desnom delu abdomena. Kada ćelije koje čine jetru rastu bez uobičajene kontrole koje sprečavaju rast, može da se razvije kancer jetre.
LIMFOMI
Limfomi se mogu podeliti na Hodgkinovu (Hočkinsovu) bolest i Non-Hodgkinove (Nehočkinsove) limfome (NHL).
Leukemija
Leukemija je kancer krvi najčešće belih krvnih zrnaca koji se stvaraju u kostnoj srži.
Rak štitne žlezde
Rak testisa
Rak kože