SENZORNO/ČULA

Poznato je da ljudsko telo ima pet čula od kojih svako pomaže ljudima da razumeju i tumače svet oko sebe. Ta čula su: vid, sluh, ukus, miris i dodir. Ljudi koji se kao deca leče od raka mogu da dožive kasne efekte lečenja koji utiču na njihova usta, oči ili uši.

IzvorLate Effects of Treatment (childrensoncologygroup.org)