Pandemija i položaj pacijenata sa rakom

Tokom pandemije naše udruženje zajedno sa MladiCama se kontinuirano bavimo pružanjem online vršnjačke podrške. Javljaju nam se i roditelji dece lečene od raka, adolescenti i mladi suočeni sa rakom. Problemi koji muče ljude su različiti u zavisnosti od toga u kojoj fazi lečenje se nalaze. 

O problemima i potencijalnim rešenjima smo pričali u Temi jutra N1, 20.12.2020. sa predstavnicom NORBS-a Ivanom Badnjarević i  Minom Julardžijom koja se leči od cistične fibroze. Isper našeg udruženja je govorila Dragana Radulović.