Poznajem nekoga ko ima rak

Podrška porodici
Podrška roditeljima
Moj/a brat/setrsa ima rak
Moj prijatelj/ica ima rak
Moja devojka ima rak
Moj dečko ima rak