Posle lečenja raka

Šta se dešava posle lečenja?
Odnosi i veze posle lečenja
Povratak u školu
Povratak na posao
Dugoročne posledice lečenja
Brinem da mi se rak ne vrati