Informativni sadržaji

Biopsija

Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati/izgled) predstavlja medicinsku tehniku koje uključuje uzimanje ćelija ili tkiva radi ispitivanja. Biopsija na srpskom jeziku u prevodu znači “UPLAŠIO SAM SE”. Šalimo se naravno, ali nije daleko...

Continue reading...

Šta uzrokuje rak?

Rak počinje u telu kada proizvodnja ćelija krene naopakoTumori mogu biti benigni (ne rak) ili maligni (rak)Rak nije vaša krivica. Postoje neke stvari koje povećavaju rizike,...

Continue reading...