admin

Biopsija

Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati/izgled) predstavlja medicinsku tehniku koje uključuje uzimanje ćelija ili tkiva radi ispitivanja. Biopsija na srpskom jeziku u prevodu znači “UPLAŠIO SAM SE”. Šalimo se naravno, ali nije daleko...

Continue reading...

Akcije

Majica donacije vredna O akciji Majica jedna donacije vredna OVDE. Majica jedna donacije vredna 2020 Majica jedna donacije vredna 2019 Majica jedna donacije vredna 2018 Majica...

Continue reading...

Naša priča

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke...

Continue reading...